Aktuálně připravované kurzy:

Pro poskytovatele sociálních služeb nabízíme vzdělávací programy akreditované MPSV dle zákona 108/2006 Sb. Kurzy se zaměřují na témata legislativy v sociální oblasti, standardů kvality, rozvoje měkkých kompetencí, manažerských dovedností, rozvoje kompetencí pro přímou práci s klienty, sebepéče pracovníků a další specifická témata.
Kurzy nabízíme v prezenční i online formě. Realizujeme je jako otevřené kurzy i kurzy na klíč pro konkrétního objednatele. Neváhejte se obrátit na naše krajské koordinátorky vzdělávání. Naše kurzy je možné uplatnit jako náhradní plnění.
Kompletní nabídku našich kurzů si můžete stáhnout zde:
Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec Králové
Úvod do komunikace a specifik práce s osobami s demencí
Kč 1 350,– za osobu
12. 10. 2023, 9.00–15.30
Lektor: Mgr. Blanka Ježková
Jungmannova 972/25, 779 00 Olomouc
Psychická zátěž a stres jako součást pomáhající profese
Kč 1 350,– za osobu
18. 10. 2023, 9.00–15.30
Lektor: Mgr., Bc. Blanka Riesová, DiS.
Stará Kysibelská 45, Karlovy Vary - Drahovice
Psychická zátěž a stres jako součást pomáhající profese
Kč 1 350,– za osobu
19. 10. 2023, 8.30–15.00
Lektor: Mgr. Blanka Ježková
webinář
Poskytování první pomoci a zdravotnické minimum
Kč 1 350,– za osobu
25. 10. 2023, 9.00–15.30
Lektor: Tomáš Platil
webinář
Základy umění zpětné vazby v sociální oblasti (webinář)
Kč 1 350,– za osobu
26. 10. 2023, 9.00–15.30
Lektor: Mgr. Blanka Ježková
Marie Pujmanové 2045, 251 01 Říčany
Základy sebeobrany pro zaměstnance sociálních služeb
Kč 1 350,– za osobu
26. 10. 2023, 10.00–16.30
Lektor: Tomáš Platil
Dr. Milady Horákové 447/60, 460 07 Liberec
Úvod do komunikace a specifik práce s osobami s demencí
Kč 1 350,– za osobu
2. 11. 2023, 9.00–15.30
Lektor: Mgr. Blanka Ježková
webinář
Hranice a práce s limity

Kč 1 350,– za osobu
7. 11. 2023, 9.00–15.30
Lektor: Mgr. Blanka Ježková
Stará Kysibelská 45, Karlovy Vary - Drahovice
Základy sebeobrany pro zaměstnance sociálních služeb
Kč 1 350,– za osobu
8. 11. 2023, 8.30–15.00
Lektor: Tomáš Platil
Stará Kysibelská 45, Karlovy Vary - Drahovice
Úvod do krizové intervence

Kč 1 350,– za osobu
9. 11. 2023, 8.30–15.00
Lektor: Tomáš Platil
Kaznějovská 1517/51, 323 00 Plzeň
Komunikace s klientem s problémovým chováním
Kč 1 350,– za osobu
9. 11. 2023, 9.00–15.30
Lektor: Mgr. Alena Klucová
webinář
Motivace a základy aktivizace při práci se seniory (webinář)
Kč 1 350,– za osobu
13. 11. 2023, 9.00–15.30
Lektor: PhDr. Ing. Dagmar Ouhrabková, MBA
Francouzská 56, 101 00 Praha 10
Prevence konfliktů a jejich řešení

Kč 1 350,– za osobu
30. 11. 2023, 9.00–15.30
Lektor: Mgr. Alena Klucová
Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště
Komunikace s klientem s problémovým chováním
Kč 1 350,– za osobu
7. 12. 2023, 9.00–15.30
Lektor: Mgr. Blanka Ježková
webinář
Psychická zátěž a stres jako součást pomáhající profese
Kč 1 350,– za osobu
14. 12. 2023, 9.00–15.30
Lektor: Mgr. Blanka Ježková