VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Nouzové a havarijní situace

webinář
18. 4. 2024, 8.00–14.30
8 vyučovacích hodin
Cílem kurzu je seznámit účastníky se standardem č. 14. Účastníci si ujasní konkrétní definice a pojmy – havarijní situace a nouzová situace, s cílem zorientovat se v jasných specifikách situací. Účastníci budou seznámeni s obecnými zásadami při řešení havarijních situací, principy, jak postupovat, pokud dojde k nepředvídatelné situaci, kdo má jaké kompetence, jak ochránit uživatele služby a zaměstnance, jsou-li bezprostředně ohroženi apod. Účastníci budou seznámeni s postupy, jak těmto situacím předcházet. Kurz je veden praktickou formou s důrazem na rozbor konkrétních situací.
Cílová skupina: sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, vedoucí pracovník
Počet hodin: 8 hodin
Číslo akreditace:A2021/1074-SP/PC/VP
Lektor: Bc. Martina Teplá

Kontaktujte koordinátorku vzdělávání pro váš kraj:

Mirka DOLEŽALOVÁ, dolezalova@mostkevzdelani.eu, +420 739 287 990
koordinátorka vzdělávání pro kraje Zlínský, Jihomoravský a Olomoucký

Daniela PÁNKOVÁ, pankova@mostkevzdelani.eu, +420 727 841 586
koordinátorka vzdělávání pro kraje Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský a Jihočeský

Eva SVOBODOVÁ, svobodova@mostkevzdelani.eu, +420 725 096 333
koordinátorka vzdělávání pro Prahu a kraje Středočeský a Plzeňský

Věra ŠEFROVÁ, sefrova@mostkevzdelani.eu, +420 730 154 285
koordinátorka vzdělávání pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Liberecký a Vysočina