O NÁS

MOST KE VZDĚLÁNÍ - BRIDGE TO EDUCATION, z. s.

Jsme neziskovou organizací a naším hlavním cílem je podpora celoživotního vzdělávání na národní i evropské úrovni, či adaptabilita a integrace na trhu práce. V oblasti vzdělávání působíme od roku 2005.

Podporujeme celoživotní vzdělávání na národní i evropské úrovni či adaptabilitu a integraci na trh práce. Realizujeme akreditované vzdělávací programy dle zákona 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách. Pořádáme vzdělávací programy v režimu rekvalifikací (počítačové kurzy, kurzy účetnictví, základy podnikání ad.). Nabízíme programy na podporu finanční gramotnosti. Pro žadatele o zaměstnání nabízíme poradenskou činnost.

Máme za sebou řadu úspěšných projektů v oblasti podpory vzdělávání a zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce i široké veřejnosti.

Zajišťujeme službu Centra Domov a rodina – centrum náhradní rodinné péče, jehož cílem je podpora dětí v přirozeném vývoji v rodinném prostředí a náhradních rodin ve zvládání péče o děti prostřednictvím odborných, vzdělávacích, poradenských a volnočasových činností.

Vzděláváme nejen v učebnách, ale i v Českém ráji – pro Vaše vzdělávací i odpočinkové aktivity můžete také využít prostory penzionů U Čmeláka a U Housenky.