VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Úvod do krizové intervence

Stará Kysibelská 45, Karlovy Vary - Drahovice
9. 11. 2023, 8.30–15.00
8 vyučovacích hodin
Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky i vedoucí pracovníky. Hlavním cílem kurzu je základní orientace v problematice krizové intervence. Účastník získá základní informace o provázení klienta jeho krizí a naučí se uplatňovat dovednosti pro komunikaci s klientem v krizi. Kurz hlouběji rozšíří povědomí pečovatelů o tomto tématu, se kterým se setkávají v každodenní praxi. Mohou tím působit preventivně a v rámci osvěty. Dostatek času bude věnován praktickým příkladům. Kurz se věnuje vysvětlení pojmů obecně, co je krize, její projevy a příčiny. Objasňuje fáze krize – uvědomění si ohrožení, fáze zmatku, předdefinování krize, psychická desorganizace a fáze náhradního řešení. Dále budou představeny typy krizí a jejich specifika. Kurz je koncipován jako základní vhled do problematiky.
Cílová skupina: sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, vedoucí pracovník
Počet hodin: 8 hodin
Číslo akreditace:A2019/1351-SP/PC/PP/VP
Lektor: Tomáš Platil

Kontaktujte koordinátorku vzdělávání pro váš kraj:

Mirka DOLEŽALOVÁ, dolezalova@mostkevzdelani.eu, +420 739 287 990
koordinátorka vzdělávání pro kraje Zlínský, Jihomoravský a Olomoucký

Daniela PÁNKOVÁ, pankova@mostkevzdelani.eu, +420 727 841 586
koordinátorka vzdělávání pro kraje Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský a Jihočeský

Eva SVOBODOVÁ, svobodova@mostkevzdelani.eu, +420 725 096 333
koordinátorka vzdělávání pro Prahu a kraje Středočeský a Plzeňský

Věra ŠEFROVÁ, sefrova@mostkevzdelani.eu, +420 730 154 285
koordinátorka vzdělávání pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Liberecký a Vysočina