VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Motivace a základy aktivizace při práci se seniory (webinář)

webinář
19. 3. 2024, 9.00–15.30
8 vyučovacích hodin
Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky. Kurz je zaměřen na předání informací o možnostech a osvojení si postupů, jak udržovat motivaci klienta. Cílem kurzu je předat pracovníkům takové znalosti, aby dokázali efektivněji aktivizovat klienta a tím udržovat, případně rozvíjet jeho schopnosti a aktivní přístup k životu. Absolvent kurzu má znalosti týkající se vývojové psychologie se zaměřením na období stáří, zná nástroje efektivní komunikace s klientem, zná motivační nástroje a umí je využívat, má základní informace o různých druzích aktivizačních terapií (arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie a reminiscenční terapie).
Cílová skupina: sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, vedoucí pracovník
Počet hodin: 8 hodin
Číslo akreditace:A2023/0015-SP/PC/PP/VP
Lektor: PhDr. Ing. Dagmar Ouhrabková, MBA

Kontaktujte koordinátorku vzdělávání pro váš kraj:

Mirka DOLEŽALOVÁ, dolezalova@mostkevzdelani.eu, +420 739 287 990
koordinátorka vzdělávání pro kraje Zlínský, Jihomoravský a Olomoucký

Daniela PÁNKOVÁ, pankova@mostkevzdelani.eu, +420 727 841 586
koordinátorka vzdělávání pro kraje Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský a Jihočeský

Eva SVOBODOVÁ, svobodova@mostkevzdelani.eu, +420 725 096 333
koordinátorka vzdělávání pro Prahu a kraje Středočeský a Plzeňský

Věra ŠEFROVÁ, sefrova@mostkevzdelani.eu, +420 730 154 285
koordinátorka vzdělávání pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Liberecký a Vysočina