VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Úvod do komunikace a specifik práce s osobami s demencí

Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec Králové
12. 10. 2023, 9.00–15.30
8 vyučovacích hodin
Kurz je zaměřen na osvojení dovedností komunikovat s lidmi s kognitivní poruchou. Je zaměřen na dovednosti efektivně tyto uživatele aktivizovat, pracovat s týmem pro aktivizaci a cílí na prohloubení znalostí této problematiky od počátečních stadií demence až po stadia terminální. Kurz dále prohlubuje znalosti o vhodných druzích terapií. Umožňuje účastníkům si jednotlivé druhy terapií vyzkoušet a připravit se pro praktické využití s klienty sociálních služeb.
Cílová skupina: sociální pracovník, pracovník v sociálních službách
Počet hodin: 8 hodin
Číslo akreditace: A2021/0786-SP/PC/PP
Lektor: Mgr. Blanka Ježková

Kontaktujte koordinátorku vzdělávání pro váš kraj:

Mirka DOLEŽALOVÁ, dolezalova@mostkevzdelani.eu, +420 739 287 990
koordinátorka vzdělávání pro kraje Zlínský, Jihomoravský a Olomoucký

Daniela PÁNKOVÁ, pankova@mostkevzdelani.eu, +420 727 841 586
koordinátorka vzdělávání pro kraje Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský a Jihočeský

Eva SVOBODOVÁ, svobodova@mostkevzdelani.eu, +420 725 096 333
koordinátorka vzdělávání pro Prahu a kraje Středočeský a Plzeňský

Věra ŠEFROVÁ, sefrova@mostkevzdelani.eu, +420 730 154 285
koordinátorka vzdělávání pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Liberecký a Vysočina