VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Psychická zátěž a stres jako součást pomáhající profese

webinář
21. 2. 2024, 9.00–15.30
8 vyučovacích hodin
Hlavním cílem kurzu je nabídnout účastníkům potřebné množství informací a dovedností, které jim pomohou efektivně zvládat psychickou náročnost jejich profese a včas rozeznávat různé příznaky a projevy stresu, které mohou vést až k nežádoucímu stavu syndromu vyhoření, který formálně definován a subjektivně prožíván jako stav fyzického, emocionálního a mentálního vyčerpání, které je způsobeno dlouhodobým zabýváním se situacemi, které jsou emocionálně těžké (náročné). Tyto emocionální požadavky jsou nejčastěji způsobeny kombinací dvou faktorů: velkým očekáváním a chronickými situačními stresy. Syndrom vyhoření nejčastěji postihuje osoby vykonávající pomáhající profese. Cílem kurzu je nabídnout účastníkům vhled do problematiky, naučit je rozeznávat potenciální stresory s ohledem na osobnostní rysy jednotlivých účastníků, naučit je rozpoznat negativní projevy psychické zátěže a zabránit tak nežádoucím stavům vedoucím až k syndromu vyhoření. Účastníci kurzu budou seznámeni s možnostmi efektivního zvládání zátěžové a stresogenní situace v pomáhajících profesích.
Cílová skupina: sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, vedoucí pracovník
Počet hodin: 8 hodin
Číslo akreditace: A2021/0887-SP/PC/PP/VP
Lektor: Mgr. Blanka Ježková

Kontaktujte koordinátorku vzdělávání pro váš kraj:

Mirka DOLEŽALOVÁ, dolezalova@mostkevzdelani.eu, +420 739 287 990
koordinátorka vzdělávání pro kraje Zlínský, Jihomoravský a Olomoucký

Daniela PÁNKOVÁ, pankova@mostkevzdelani.eu, +420 727 841 586
koordinátorka vzdělávání pro kraje Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský a Jihočeský

Eva SVOBODOVÁ, svobodova@mostkevzdelani.eu, +420 725 096 333
koordinátorka vzdělávání pro Prahu a kraje Středočeský a Plzeňský

Věra ŠEFROVÁ, sefrova@mostkevzdelani.eu, +420 730 154 285
koordinátorka vzdělávání pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Liberecký a Vysočina