VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Úvod do komunikace a specifik práce s osobami s demencí

Domov Modrý kámen, Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště
17. 4. 2024, 9.00–15.30
8 vyučovacích hodin
Kurz Úvod do péče o osoby s demencí v domácí péči se orientuje nejen na pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky, kteří se chtějí proškolit ve specifikách domácí péče pro další předávání relevantních informací rodinným příslušníkům, kteří pečují o své blízké s kognitivní poruchou. Kurz specifikuje, jaké kognitivní funkce jsou při tomto onemocnění narušeny, jak se projevují v jednotlivých fázích nemoci, jakým způsobem by na ně měl rodinný příslušník reagovat a jak napomáhat nemocnému tuto specifickou a náročnou situaci zvládat. Také se krátce zaměří na prevenci syndromu vyhoření, které je nutné věnovat čas z důvodu náročnosti zvládání takové péče. Kurz napomáhá pečujícímu také v tématech nácviku soběstačnosti, upozorňuje na všechna úskalí, která se týkají mentálních, fyziologických a psychických změn nemocného a jak na ně může pečující reagovat. Umožňuje pečujícímu lépe nahlédnout do jiného "stádia prožívání a vnímání" svého blízkého, postiženého touto většinou progradující, obtížně zvladatelnou chorobou.
Cílová skupina: sociální pracovník, pracovník v sociálních službách
Počet hodin: 8 hodin
Číslo akreditace:A2021/0786-SP/PC/PP
Lektor: Mgr. Blanka Ježková

Kontaktujte koordinátorku vzdělávání pro váš kraj:

Mirka DOLEŽALOVÁ, dolezalova@mostkevzdelani.eu, +420 739 287 990
koordinátorka vzdělávání pro kraje Zlínský, Jihomoravský a Olomoucký

Daniela PÁNKOVÁ, pankova@mostkevzdelani.eu, +420 727 841 586
koordinátorka vzdělávání pro kraje Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský a Jihočeský

Eva SVOBODOVÁ, svobodova@mostkevzdelani.eu, +420 725 096 333
koordinátorka vzdělávání pro Prahu a kraje Středočeský a Plzeňský

Věra ŠEFROVÁ, sefrova@mostkevzdelani.eu, +420 730 154 285
koordinátorka vzdělávání pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Liberecký a Vysočina