VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Syndrom CAN – syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (webinář)

webinář
15. 5. 2024, 9.00–15.30
8 vyučovacích hodin
Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům i vedoucím pracovník. Účastníci kurzu získají základní poznatky a vědomosti o syndromu CAN (Child Abuse and Neglect). Kurz je zaměřen na otázky, jak syndrom CAN rozeznat, co dělat v případě podezření, aby nedošlo ještě k většímu poškození psychiky dítěte. Účastníci získají znalosti o formách a projevech syndromu CAN, získají informace týkající se možné prevence týraného, zneužívaného a zanedbaného dítěte a možností terapie těchto dětí. Získají informace v oblasti vymezení práv dětí ve vztahu k zanedbávání, zneužívání a týrání. Cílem kurzu je seznámit účastníky s kompetencemi potřebnými ke spolupráci na řešení situací vznikajících v souvislosti se syndromem. Účastníci budou seznámeni se základním legislativním rámcem problematiky.
Cílová skupina: sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, vedoucí pracovník
Počet hodin: 8 hodin
Číslo akreditace: A2023/0412-SP/PC/PP/VP
Lektor: Mgr. Bc. Nataša Riesová, DiS.

Kontaktujte koordinátorku vzdělávání pro váš kraj:

Mirka DOLEŽALOVÁ, dolezalova@mostkevzdelani.eu, +420 739 287 990
koordinátorka vzdělávání pro kraje Zlínský, Jihomoravský a Olomoucký

Daniela PÁNKOVÁ, pankova@mostkevzdelani.eu, +420 727 841 586
koordinátorka vzdělávání pro kraje Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský a Jihočeský

Eva SVOBODOVÁ, svobodova@mostkevzdelani.eu, +420 725 096 333
koordinátorka vzdělávání pro Prahu a kraje Středočeský a Plzeňský

Věra ŠEFROVÁ, sefrova@mostkevzdelani.eu, +420 730 154 285
koordinátorka vzdělávání pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Liberecký a Vysočina