VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Prevence konfliktů a jejich řešení

Havlíčkova 57, Kamenický Šenov
7. 5. 2024, 9.00–15.30
8 vyučovacích hodin
Cílem kurzu je rozvinout schopnost pracovníků efektivně se vyrovnávat s problémovými a konfliktními situacemi, zvládnout vybrané techniky řešení konfliktů, zdokonalit způsob komunikace v případě nežádoucího chování, naučit se základní zásady vyjednávání s konfliktními lidmi. Účastníci budou seznámeni s praktickými možnostmi zvládání konfliktu a s postupy, jak konfliktním situacím předcházet. Kurz je dále zaměřen na rozbor příčin agrese a její dynamiku. Důraz je kladen na techniky zvládání agresivních klientů. Účastník kurzu pochopí příčiny konfliktních situací, rozpozná potenciální spouštěče konfliktu a je seznámen s možnostmi preventivního jednání. Dále je prakticky seznámen s nástroji a postupy řešení konfliktních situací. Porozumí příčinám agrese a agresivního chování, prakticky se seznámí s nástroji zvládání agrese a také si prakticky osvojí způsoby komunikace s agresivním klientem a rodinným příslušníkem.
Cílová skupina: sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, vedoucí pracovník
Počet hodin: 8 hodin
Číslo akreditace:A2022/0034-SP/PC/PP/VP
Lektor: Mgr. Blanka Ježková

Kontaktujte koordinátorku vzdělávání pro váš kraj:

Mirka DOLEŽALOVÁ, dolezalova@mostkevzdelani.eu, +420 739 287 990
koordinátorka vzdělávání pro kraje Zlínský, Jihomoravský a Olomoucký

Daniela PÁNKOVÁ, pankova@mostkevzdelani.eu, +420 727 841 586
koordinátorka vzdělávání pro kraje Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský a Jihočeský

Eva SVOBODOVÁ, svobodova@mostkevzdelani.eu, +420 725 096 333
koordinátorka vzdělávání pro Prahu a kraje Středočeský a Plzeňský

Věra ŠEFROVÁ, sefrova@mostkevzdelani.eu, +420 730 154 285
koordinátorka vzdělávání pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Liberecký a Vysočina