VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Základy umění zpětné vazby v sociální oblasti (webinář)

webinář
26. 10. 2023, 9.00–15.30
8 vyučovacích hodin
Prostřednictvím kurzu Základy umění zpětné vazby se účastníci dozví, k čemu slouží zpětná vazba a prakticky vyzkouší, jak ji správně poskytovat. Seznámí se se základními zásadami zpětné vazby tak, aby nedocházelo k nesprávné formulaci a následným konfliktům. Jde o umění, jak mnohdy citlivou informaci sdělit tak, aby byla naslouchajícím přijata a nebyla negována či ignorována. Zpětná vazba bude sloužit především jako nástroj pro osobní rozvoj a zlepšování poskytovaných služeb v sociální péči. Mezi techniky zpětné vazby patří i koučovací metody, kdy prostřednictvím vhodně kladených otázek si na spoustu věcí přijdou aktéři sami včetně správných kroků a opatření. Umění zpětné vazby není jen o osobním rozvoji, nýbrž slouží i ke zkvalitnění sociálních služeb a napomáhá ke zklidnění celkové atmosféry na pracovišti pomocí otevřené komunikace a přístupu obecně. Zároveň se účastníci na tomto kurzu seznámí a prakticky si vyzkouší způsoby, jak zacházet s emocemi při sdělování i při přijímání zpětné vazby. Zmíněna budou též etická východiska zpětné vazby a adekvátnost jejího použití v různých situacích.
Cílová skupina: sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, vedoucí pracovník
Počet hodin: 8 hodin
Číslo akreditace:A2023/0018-SP/PC/PP/VP
Lektor: Mgr. Blanka Ježková

Kontaktujte koordinátorku vzdělávání pro váš kraj:

Mirka DOLEŽALOVÁ, dolezalova@mostkevzdelani.eu, +420 739 287 990
koordinátorka vzdělávání pro kraje Zlínský, Jihomoravský a Olomoucký

Daniela PÁNKOVÁ, pankova@mostkevzdelani.eu, +420 727 841 586
koordinátorka vzdělávání pro kraje Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský a Jihočeský

Eva SVOBODOVÁ, svobodova@mostkevzdelani.eu, +420 725 096 333
koordinátorka vzdělávání pro Prahu a kraje Středočeský a Plzeňský

Věra ŠEFROVÁ, sefrova@mostkevzdelani.eu, +420 730 154 285
koordinátorka vzdělávání pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Liberecký a Vysočina