VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Komunikace s klientem s problémovým chováním

Jazyková škola YES! Čáslav, J. Mahena 232, 286 01 Čáslav
10. 4. 2024, 9.00–15.30
8 vyučovacích hodin
Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách a pro fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči a kteří si touto formou dalšího vzdělávání zvyšují svou kvalifikaci pro výkon tohoto povolání. Cílem kurzu je naučit účastníky definovat klienta s problémovým chováním, seznámit je s příčinami a různými projevy problémového chování a jeho prevence a osvojit si způsob komunikace s klienty, kteří vyžadují zvláštní přístup. Absolvent kurzu získá základní přehled a znalosti týkající se problematiky problémového chování klientů; zná cíle a metody preventivního opatření; zná zásady komunikace s jednotlivými typy klientů s problémovým chováním; umí rozpoznávat vhodnost užití jednotlivých technik s ohledem na aktuální situaci; seznámí se s důsledky nejčastějších komunikačních chyb při práci s klienty; vyzkouší a osvojí si jednotlivé způsoby komunikace, čímž si prohloubí své praktické dovednosti v této oblasti.
Cílová skupina: sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, vedoucí pracovník
Počet hodin: 8 hodin
Číslo akreditace:A2022/0033-SP/PC/PP/VP
Lektor: Mgr. Alena Klucová

Kontaktujte koordinátorku vzdělávání pro váš kraj:

Mirka DOLEŽALOVÁ, dolezalova@mostkevzdelani.eu, +420 739 287 990
koordinátorka vzdělávání pro kraje Zlínský, Jihomoravský a Olomoucký

Daniela PÁNKOVÁ, pankova@mostkevzdelani.eu, +420 727 841 586
koordinátorka vzdělávání pro kraje Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský a Jihočeský

Eva SVOBODOVÁ, svobodova@mostkevzdelani.eu, +420 725 096 333
koordinátorka vzdělávání pro Prahu a kraje Středočeský a Plzeňský

Věra ŠEFROVÁ, sefrova@mostkevzdelani.eu, +420 730 154 285
koordinátorka vzdělávání pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Liberecký a Vysočina