REKVALIFIKACE

Rekvalifikace a profesní kvalifikace

Máte zájem o uplatnění v novém oboru? Potřebujete získat kvalifikaci pro výkon profese? Chcete si zvýšit počítačové dovednosti? Využijte některý z našich akreditovaných kurzů.

Jsme akreditováni pro realizaci rekvalifikačních kurzů:

• Účetnictví (120 hodin)
• Daňová evidence (40 hodin)
• Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) (170 hodin)
• Základy podnikání (150 hodin)
• Základy obsluhy osobního počítače (40 hodin)
• Obsluha osobního počítače (80 hodin)
• Chůva pro dětské koutky (16 hodin)
• Chůva pro děti v dětské skupině (170 hodin)
• Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (160 hodin)

Jsme autorizovanou osobou pro realizaci zkoušek z profesních kvalifikací:

• Chůva pro dětské koutky (69-018-M)
• Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M)
• Lektor/lektorka dalšího vzdělávání (75-001-T)
• Chůva pro děti v dětské skupině (69-073-M) – tuto zkoušku pro nás zajišťuje autorizovaná osoba Agentura Amos s.r.o.

Ke zkouškám nabízíme také přípravné konzultace, není nutné absolvovat celý rekvalifikační kurz.

Rekvalifikační kurzy je možné financovat Úřadem práce ČR formou tzv. „zvolené rekvalifikace“.

Kontaktujte nás

V případě zájmu o výše uvedené kurzy nebo zkoušky profesních kvalifikací kontaktujte manažera vzdělávací nabídky:

Mgr. Mirka BARTOŇOVÁ, kurzy@mostkevzdelavani.eu, +420 723 059 952