Pages Navigation Menu

Zlínský kraj

Aktuální vzdělávací kurzy ve Zlínském kraji

O T E V Ř E N Ý   K U R Z   2019:

 

L I S T O P A D

Klíčový pracovník a individuální plánování

číslo akreditace: A2017/0449-SP/PC/VP

Termín: 28. listopad 2019

Místo konání:  Uherské Hradiště

Cena: 1 osoba 990,- Kč včetně DPH

Kurz bude otevřen při minimálním naplnění 10 účastníků.