Pages Navigation Menu

Tisková zpráva z mezinárodní konference o mezigenerační solidaritě a stárnutí.

Úvodní část obsahovala uvítací proslovy čestných hostů, dr. Danilo Türka, prezidenta Republiky Slovinsko, mag. Andreje Vizjaka, ministra pro práci, rodinü a sociální věci, Tomaže Gantara, ministra zdravotnictví, Mojcu Skrinjar, státní tajemnici na ministerstvu pro vzdělávání, vědu, kulturu a sport a Nataši Goršek Mencin,vedoucí zastoupení Evropské komise ve Slovinsku. Poté následovalo vystoupení 3 plenárních řečníků, dr. Vladimíra Špidly, Teresy Almeida Pinto a dr. Asghara Zaidi. Zástupci institutu gerontologie a mezigeneračních vztahů Antona Trstenjaka představili výsledky výzkumu o potenciálu potřeb, a stanovisek lidí, ve věku 50 a více ve Slovinsku. Na odpoledním zasedání Státní tajemník Ministerstva práce, rodiny a sociálních věcí, paní Patricial Čular a Národní koordinátor Evropského roku aktivního stárnutí a solidarity mezi generacemi 2012 Aleš Kenda představili přehled slovinské a evropské činnost v Evropském roku stárnutí 2012. V následující části byl představen projekt CE-Ageing platform. Anetta Scopetta spolu s Matejou Karničnik a MelittounScherounigg osvětlili holistický přístup k přicházejícím demografickým problémům. Poté byly předneseny závěry konference shrnuté do následujících statí: – Každá generace a všechny generace dohromady mohou nejlépe přispět k dosažení cílů Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity na principu vzájemné solidarity a spolupráce. – Evropský rok 2012 je významným mezníkem ve zvyšování povědomí a vytváření nových řešení všech generací zúčastněných stran a široké veřejnosti. – Bylo navrženo, aby slovinský národní výboru pokračoval v činností týkajících aktivní stárnutí i do budoucna.

Leave a Comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *