Pages Navigation Menu

Tisková zpráva o průběhu projektu CE- Ageing Platform

Jeho smyslem je snaha o řešení problému, který se stává stále palčivějším a viditelnějším; problém se nazývá zaměstnávání a přístup k zaměstnaným i nezaměstnaným, kterým je více než 50. Tyto kursy se stávají místem, kde se lidé z vesnic i malých podniků setkávají a učí novým věcem, ke kterým neměli přístup, báli se jich nebo byli jen trochu líní. V čase, který jim vyhovuje a ve skupině lidí, které znají se učí základům informačních dovedností, učí se „sedět za počítačem“, ovládat myš i klávesnici, učí se základy textového editoru i EXCELu, naučí se ovládat internet i používat maily. Je to moc nebo málo? Pro mladší jsou to znalosti, které berou jako samozřejmou věc, pro ty starší je to často noční můra a stress při pohovorech do nového zaměstnání. Díky těmto kursům se z nich sice nestanou odborníci a softwaroví specialisté, ale naučí se nebát se počítačů a zároveň používat základní programy, které jim usnadní práci. Při přípravě projektu bylo osloveno více než 25 obcí a 170 menších výrobních podniků v Libereckém kraji. Na základě jejich představ i možností byly vytipovány oblasti, na které je nutno se zaměřit. U většiny respondentů byl zmiňován základní požadavek – zvýšení počítačové gramotnosti. Proto realizátor tohoto projektu – občanské sdružení Most ke vzdělání zvolilo několikrát vyzkoušený model pro tento typ výuky. Nejefektivnějším nástrojem je úzká spolupráce se samosprávou obcí a majiteli malých podniků a nabídka občanům i zaměstnancům k absolvování bezplatného kursu Ovládání počítače, který je akreditován a v rozsahu 40 hodin. V současné době probíhá 7 těchto kursů v menších obcích a jsou připraveny další 3 v malých podnicích, které začnou v lednu roku 2013. Lidé je navštěvují dobrovolně, v čase na kterém se společně domluvili a hlavně v místě bydliště, takže odpadá složité večerní dojíždění. Všechny tyto aspekty velmi příznivě působí na atmosféru v kursech, lidé se znají a odpadá zbytečný ostych z toho, když zrovna něco nevědí. Lektoři přizpůsobují výuku jejich tempu a snaží se jim usnadnit věci, které pro ně byly doposud neznámé. Docházka je velmi dobrá, starší „studenti“ jsou zodpovědnější a absence jsou minimální. Již brzy proběhne závěrečné hodnocení a předávání osvědčení úspěšným absolventům. Semily 12.12.2012 Mgr. Jan Rychlík Most ke vzdělání Semily

Leave a Comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *