Pages Navigation Menu

Dodavatelské služby

Získej práci v Libereckém kraji

Doba trvání projektu: 31. 3. 2014 – 30. 4. 2015

Realizátor projektu: Úřad práce ČR – krajská pobočka v Liberci

Dodavatel služeb spojených s realizací projektu: Společně pro vzdělávání – sdružení MOST KE VZDĚLÁNÍ – BRIDGE TO EDUCATION, o.s. (vedoucí účastník) a ATTEST, s.r.o.

Cílová skupina:

Jedná se o uchazeče o zaměstnání evidované na Úřadu práce ČR v Libereckém kraji, kteří jsou krátkodobě nezaměstnaní, tj. do 5 měsíců v evidenci, se základním až středním odborným vzděláním s maturitou.

Cíl projektu:

Vzdělávání a motivace krátkodobě nezaměstnaných osob pro nalezení uplatnění na trhu práce a tím předcházet jejich nezaměstnanosti, respektive dlouhodobé nezaměstnanosti. Projektové aktivity, které jsou pro účastníky připraveny, rozšíří a doplní jejich znalosti a dovednosti a zároveň zvýší jejich schopnost se na trhu práce lépe a dlouhodoběji uplatnit.

Kontaktní místa projektu:

Projekt je realizován ve 4 regionech Libereckého kraje:

  • Liberec
  • Jablonec nad Nisou
  • Česká Lípa
  • Semily

Aktivity projektu:

V rámci projektu jsou pro účastníky projektu připraveny:

  • Poradenské činnosti skládající se ze skupinového a individuálního poradenství, motivačních aktivit a bilanční diagnostiky
  • Nácvik měkkých dovedností
  • Rekvalifikační kurzy
  • Pomoc při hledání zaměstnání
  • Hrazení nákladů (cestovné, stravné, …)

 

Podnikání jako flexibilní forma uplatnění na trhu práce – Na vlastní noze (1/2013 – 5/2014)

Hlavním cílem projektu bylo zlepšení situace cílové skupiny na trhu práce prostřednictvím podpory zahájení podnikání u těchto osob. Dosažení tohoto cíle se dělo prostřednictvím komplexního programu pro zahájení podnikání a jeho rozvoje. Součástí programu jsou také aktivity zaměřené na optimální nastavení této flexibilní formy práce s ohledem na sladění s rodinnými povinnostmi.

Naše organizace dodávala do projektu lektorské zajištění pro aktivity Balíček produktů pro rozjezd podnikání I a II. Jednalo se o kompletní portfolio začínajícího podnikatele – zpracování podnikatelského záměru, finančního plánu, marketingového plánu, tvorba webových stránek, právní problematika pro začínající podnikatele, obchodní a komunikační dovednosti a související témata. Součástí dodávky bylo i kompletní zpracování výukových materiálů pro zapojené osoby. Celkem bylo proškoleno více jak 120 osob.

Šance pro rodiče v Libereckém kraji (1/2012 – 3/2013), Liberecký kraj

Realizátorem projektu byl ÚP ČR, krajská pobočka Liberec a dodavatelem Sdružení odborníků Libereckého kraje – společnost ATTEST s.r.o. a Most ke vzdělání – Bridge to Education, o.s. Cílovou skupinou projektu byly osoby pečující o dítě do 15 let, pro které jsou v projektu připraveny poradenské aktivity, zajímavé rekvalifikační kurzy, možnost absolvování odborné praxe a další doprovodné aktivity. Podpořeno bylo bezmála 400 osob, které absolvovaly poradenské aktivity, bilanční, pracovní, nebo osobní diagnostiku, odborný rekvalifikační kurz, více jak 70 zapojených rodičů využilo možnosti řízené praxe a 30 osob nastoupilo na Společensky účelná pracovní místa.

Dobrá příležitost (2/2010 – 11/2012), Královéhradecký kraj

Cílovou skupinou tohoto náročného projektu byli uchazeči o zaměstnání, evi­dováni na příslušných úřadech práce v Královéhradeckém kraji, kteří mají za posled­ních 5 let v součtu odpracovaných 48 měsíců a z nich pak zejména ti, u nichž doba jejich poslední evidence na úřadě práce nepřesáhla 3 měsíce. Projekt předpokládal zapojení do projektu minimálně 2000 až maximálně 2200 osob. Po dobu necelých dvou let vstoupilo do tohoto rozsáhlého projektu 2 188 osob. Pro uvedené klienty bylo průběžně ve všech pěti okresech Královéhradeckého kraje uspořádáno169 výukových skupin poradenského programu, který trval 4-5 týdnů. V rámci jednotlivých aktivit tohoto poradenského programu mohli klienti volit z připravených pro­gramů s takovými tématy, která odpovídala aktuálně zjištěným potřebám cílové skupiny. Projekt „Dobrá příležitost“ tedy nabídl šanci zájemcům z řady nezaměstnaných, aby na sobě pracovali a díky novým znalostem a dovednostem výrazně zvýšili své šance na získání nového zaměstnání.

S rodinou na trhu práce v Libereckém kraji (9/2009 – 8/2010)

Realizátorem projektu byl t.č. Úřad práci v Liberci, ve spolupráci s ÚP Jablonec nad Nisou, Semily a Česká Lípa. Cílovou skupinou projektu byly osoby pečující o dítě do 15 let. Projekt nabízel osvědčené nástroje a aktivity, s cílem pomoci zvýšit šance této cílové skupiny na trhu práce.  Jednalo se o poradenské aktivity, diagnostiky, rekvalifikace, individuální podporu a společensky účelná pracovní místa. Do projektu bylo zapojeno více jak 350 osob, z toho více jak 250 bylo podpořeno PC kurzy a dalšími odbornými rekvalifikacemi (Holičské a kadeřnické služby, Pracovník v sociálních službách, Účetnictví, Administrativní pracovník, Základy podnikání). Prostřednictvím SÚPM nalezlo zaměstnání 42 osob.

Leave a Comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *