Pages Navigation Menu

Novinky

Výroční zpráva za rok 2014

Posted by on Led 7, 2016 in Novinky | 0 comments

Výroční zpráva za rok 2014 ke stažení přes následující odkazy. 1_VYROCNIZPRAVA2014 2_VYROCNIZPRAVA2014

read more

Závěrečná konference Národní soustavy kvalifikací

Posted by on Úno 20, 2015 in Novinky | 0 comments

Dne 17. 2. 2015 se naše organizace zúčastnila závěrečné konference Národní soustavy kvalifikací. Národní soustava kvalifikací (NSK) představuje průběžně budovaný, státem podporovaný a občany i zaměstnavateli využitelný registr profesních kvalifikací existujících na pracovním trhu v ČR. Umožňuje zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifikaci, aniž by museli zasednout do školních lavic. Pomáhá všem, kdo se vydávají na cestu za lepší prací s cílem získat plnohodnotnou kvalifikací a lepší pracovní uplatnění. NSK popisuje kvalifikace z hlediska požadavků na výkon práce a zároveň určuje i postupy a kritéria, kterými lze prověřit, zda člověk dané požadavky skutečně naplňuje. Celá tisková zpráva: Tisková zpráva NSK2_17 02 2015 Fotodokumentace akce si můžete prohlédnout zde.            ...

read more

Ocenění od Národní soustavy kvalifikací

Posted by on Lis 12, 2014 in Novinky | 0 comments

Dne 4. 11. 2014 obdržela naše organizace ocenění na konferenci „Úspěšnou firmu tvoří kvalifikovaní zaměstnanci“. Ocenění je určeno společnostem, které při své práci, náboru zaměstnanců, či jejich dalším vzdělávání využívají jedinečný systém Národní soustava kvalifikací. Stejně jako 23 ostatních oceněných firem, byla naše organizace jako jedna z prvních, která zavedla principy NSK do své firemní praxe. Více o konferenci se dočtete v tiskové zprávě. Národní soustava kvalifikací v praxi_tisková zpráva Národní soustava kvalifikací v praxi_certifikát Více o Národní soustavě kvalifikací se dočtěte na stránkách...

read more

Bezplatné právní poradenství

Posted by on Lis 12, 2014 in Novinky | 0 comments

Osoby, které pečují o osobu blízkou, musí často komunikovat s řadou institucí, ohledně přiznání stupně invalidity, žádosti o příspěvky na zvláštní pomůcky, apod. Řada změn přichází také s novým občanským zákoníkem. Je často složité vyznat se ve všech zákonech, které tyto záležitosti upravují, vědět, na co máme právo, jak podávat odvolání, apod. Naše organizace proto připravila pro osoby pečující o osobu blízkou (závislého člena rodiny) možnost bezplatného právního poradenství, v podobě přednášky a individuálního řešení vašich dotazů. Obsahem poradenství budou následující oblasti: Svéprávnost a související problematika upravená novým občanským zákoníkem (svéprávnost, soudní řízení o omezení svéprávnosti, nápomoc při rozhodování, zastoupení členem domácnosti, předběžné prohlášení) Dávky osobám se zdravotním postižením Průkazy osoby se zdravotním postižením Základní principy správního řízení (podání žádosti, práva a povinnosti účastníka správního řízení, podání odvolání, posudková služba) Nabídka sociálních služeb v regionu Prostor pro Vaše dotazy Kdy a kde? 16. ledna 2015  9:00 – 11:00, nebo 14:00 – 16:00 hod.  Generála Mrázka 3652/3, jablonec nad Nisou nebo 26. ledna 2015  9:00 – 11:00, nebo 14:00 – 16:00 hod.  Jablonecká 19 (Dům Klavíru), Liberec   Akce je určena pouze osobám, které pečují o příjemce příspěvku na péči (nutno doložit číslem jednacím z rozhodnutí o udělení příspěvku na péči). KAPACITA JE OMEZENA Pokud chcete mít rezervované místo, zašlete e-mail na:...

read more

Aktuální nabídka kurzů na rok 2021

Posted by on Říj 1, 2014 in Novinky | 0 comments

Aktuální nabídka pro rok 2021 – kurzy zaměřené do sociální oblasti   Organizacím, poskytujícím sociální služby nabízíme výběr z široké palety kurzů pro zaměstnance na pozicích pracovník v sociálních službách, sociální pracovníky i vedoucí pracovníky. Všechny kurzy jsou akreditovány u Ministerstva práce a sociálních věcí, školeny jsou zkušenými lektory v daných oblastech. Školíme buď přímo na našich pracovištích, nebo ve vlastních prostorech. V případě, že byste si nevybrali z naší nabídky, neváhejte nás kontaktovat. Rádi pro vás připravíme kurzy „na míru“, podle potřeb vaší organizace.   Více o jednotlivých kurzech naleznete v sekci „Nabídka...

read more

Nemáme strach z počítačů“ říkají lidé z venkovských oblastí v Libereckém kraji

Posted by on Bře 8, 2013 in Novinky | 0 comments

Pilotní ověřování inovativních metod vzdělávání v rámci projektu CE-Ageing Platform provádí občanské sdružení Most ke vzdělání ze Semil. Spolupracuje přitom s dalšími 11 partnery z Evropy. Již první kontakty se zaměstnavateli, starosty malých obcí a zaměstnanců malých a středních podniků byly překvapivé. Většina dotazovaných si byla velmi dobře vědoma toho, že cílová skupina projektu, kterou jsou převážně lidé 50 +, je velmi často výhodná pro firmy, ale není dobře vybavena IT znalostmi a dovednostmi. Tento handicap však není fatální, zaměstnavatelé jsou přesvědčeni, že je potřebné dát těmto zaměstnancům šanci a poskytnout odpovídající školení v oblasti IT pro jejich práci, zvýší se tím i šance při změně zaměstnání. Na základě předchozích zkušeností se vzdělávacími kurzy projektu „S Krakonošem u počítači“, byly vyvinuty a realizovány nové vzdělávací moduly jako pilotní ověření CE-Ageing Platform. Kurzy jsou určeny, jak pro zaměstnavatele, tak pro místní komunity, které mají velký zájem na realizaci těchto kurzů pro své občany. Po úvodním oslovení potenciálních zájemců (informační letáky, internetové stránky obcí, vysílání místního rozhlasu a aktivní účast zástupců místní samosprávy) proběhl konečný výběr účastníků. Zájem byl velký, nakonec byla dána přednost zaměstnancům 50 +, kteří jsou zaměstnaní v místních malých a středních podnicích a nezaměstnaným. Skupiny v počtu 10-12 účastníků byly doplněny matkami na mateřské dovolené a pracujícími důchodci. Po úvodním seznámení s pravidly účasti i cílem kurzu, skupina začala ihned s výukou na počítačích. Na začátku se nějaké obavy a problémy vyskytly, ale díky zkušenému ©CE-Ageing Platform: WP4 Training courses in the village Tatobity instruktorovi a celkově přátelské atmosféře ve skupině byly brzy překonány a účastníci se začali se seznamovat s konkrétními podmínkami a možnostmi využití počítačů v každodenním životě i v jejich profesi. Doposud tedy proběhlo 7 kurzů pro 72 účastníky v pěti různých obcích a dvou malých a středních podnicích v Libereckém kraji a byla předána Osvědčení o úspěšném absolvování tohoto kurzu s celostátní platností. Nejvíce povzbudivé je však to, že většina absolventů kurzů ztratila strach z počítačů a „divných“ znaků na monitoru a jejich sebevědomí se o dost zvýšilo. Jak uvedla jedna z účastnic v evaluačním dotazníku: „Po absolvování tohoto kurzu mám pocit, že jsem mladší nejméně o 10...

read more

Tisková zpráva o průběhu projektu CE- Ageing Platform

Posted by on Úno 18, 2013 in Novinky | 0 comments

Jeho smyslem je snaha o řešení problému, který se stává stále palčivějším a viditelnějším; problém se nazývá zaměstnávání a přístup k zaměstnaným i nezaměstnaným, kterým je více než 50. Tyto kursy se stávají místem, kde se lidé z vesnic i malých podniků setkávají a učí novým věcem, ke kterým neměli přístup, báli se jich nebo byli jen trochu líní. V čase, který jim vyhovuje a ve skupině lidí, které znají se učí základům informačních dovedností, učí se „sedět za počítačem“, ovládat myš i klávesnici, učí se základy textového editoru i EXCELu, naučí se ovládat internet i používat maily. Je to moc nebo málo? Pro mladší jsou to znalosti, které berou jako samozřejmou věc, pro ty starší je to často noční můra a stress při pohovorech do nového zaměstnání. Díky těmto kursům se z nich sice nestanou odborníci a softwaroví specialisté, ale naučí se nebát se počítačů a zároveň používat základní programy, které jim usnadní práci. Při přípravě projektu bylo osloveno více než 25 obcí a 170 menších výrobních podniků v Libereckém kraji. Na základě jejich představ i možností byly vytipovány oblasti, na které je nutno se zaměřit. U většiny respondentů byl zmiňován základní požadavek – zvýšení počítačové gramotnosti. Proto realizátor tohoto projektu – občanské sdružení Most ke vzdělání zvolilo několikrát vyzkoušený model pro tento typ výuky. Nejefektivnějším nástrojem je úzká spolupráce se samosprávou obcí a majiteli malých podniků a nabídka občanům i zaměstnancům k absolvování bezplatného kursu Ovládání počítače, který je akreditován a v rozsahu 40 hodin. V současné době probíhá 7 těchto kursů v menších obcích a jsou připraveny další 3 v malých podnicích, které začnou v lednu roku 2013. Lidé je navštěvují dobrovolně, v čase na kterém se společně domluvili a hlavně v místě bydliště, takže odpadá složité večerní dojíždění. Všechny tyto aspekty velmi příznivě působí na atmosféru v kursech, lidé se znají a odpadá zbytečný ostych z toho, když zrovna něco nevědí. Lektoři přizpůsobují výuku jejich tempu a snaží se jim usnadnit věci, které pro ně byly doposud neznámé. Docházka je velmi dobrá, starší „studenti“ jsou zodpovědnější a absence jsou minimální. Již brzy proběhne závěrečné hodnocení a předávání osvědčení úspěšným absolventům. Semily 12.12.2012 Mgr. Jan Rychlík Most ke vzdělání...

read more

Tisková zpráva z mezinárodní konference o mezigenerační solidaritě a stárnutí.

Posted by on Úno 18, 2013 in Novinky | 0 comments

Úvodní část obsahovala uvítací proslovy čestných hostů, dr. Danilo Türka, prezidenta Republiky Slovinsko, mag. Andreje Vizjaka, ministra pro práci, rodinü a sociální věci, Tomaže Gantara, ministra zdravotnictví, Mojcu Skrinjar, státní tajemnici na ministerstvu pro vzdělávání, vědu, kulturu a sport a Nataši Goršek Mencin,vedoucí zastoupení Evropské komise ve Slovinsku. Poté následovalo vystoupení 3 plenárních řečníků, dr. Vladimíra Špidly, Teresy Almeida Pinto a dr. Asghara Zaidi. Zástupci institutu gerontologie a mezigeneračních vztahů Antona Trstenjaka představili výsledky výzkumu o potenciálu potřeb, a stanovisek lidí, ve věku 50 a více ve Slovinsku. Na odpoledním zasedání Státní tajemník Ministerstva práce, rodiny a sociálních věcí, paní Patricial Čular a Národní koordinátor Evropského roku aktivního stárnutí a solidarity mezi generacemi 2012 Aleš Kenda představili přehled slovinské a evropské činnost v Evropském roku stárnutí 2012. V následující části byl představen projekt CE-Ageing platform. Anetta Scopetta spolu s Matejou Karničnik a MelittounScherounigg osvětlili holistický přístup k přicházejícím demografickým problémům. Poté byly předneseny závěry konference shrnuté do následujících statí: – Každá generace a všechny generace dohromady mohou nejlépe přispět k dosažení cílů Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity na principu vzájemné solidarity a spolupráce. – Evropský rok 2012 je významným mezníkem ve zvyšování povědomí a vytváření nových řešení všech generací zúčastněných stran a široké veřejnosti. – Bylo navrženo, aby slovinský národní výboru pokračoval v činností týkajících aktivní stárnutí i do...

read more