Pages Navigation Menu

Nemáme strach z počítačů“ říkají lidé z venkovských oblastí v Libereckém kraji

Pilotní ověřování inovativních metod vzdělávání v rámci projektu CE-Ageing Platform provádí občanské sdružení Most ke vzdělání ze Semil. Spolupracuje přitom s dalšími 11 partnery z Evropy. Již první kontakty se zaměstnavateli, starosty malých obcí a zaměstnanců malých a středních podniků byly překvapivé. Většina dotazovaných si byla velmi dobře vědoma toho, že cílová skupina projektu, kterou jsou převážně lidé 50 +, je velmi často výhodná pro firmy, ale není dobře vybavena IT znalostmi a dovednostmi. Tento handicap však není fatální, zaměstnavatelé jsou přesvědčeni, že je potřebné dát těmto zaměstnancům šanci a poskytnout odpovídající školení v oblasti IT pro jejich práci, zvýší se tím i šance při změně zaměstnání.

Na základě předchozích zkušeností se vzdělávacími kurzy projektu „S Krakonošem u počítači“, byly vyvinuty a realizovány nové vzdělávací moduly jako pilotní ověření CE-Ageing Platform. Kurzy jsou určeny, jak pro zaměstnavatele, tak pro místní komunity, které mají velký zájem na realizaci těchto kurzů pro své občany. Po úvodním oslovení potenciálních zájemců (informační letáky, internetové stránky obcí, vysílání místního rozhlasu a aktivní účast zástupců místní samosprávy) proběhl konečný výběr účastníků. Zájem byl velký, nakonec byla dána přednost zaměstnancům 50 +, kteří jsou zaměstnaní v místních malých a středních podnicích a nezaměstnaným. Skupiny v počtu 10-12 účastníků byly doplněny matkami na mateřské dovolené a pracujícími důchodci.

Po úvodním seznámení s pravidly účasti i cílem kurzu, skupina začala ihned s výukou na počítačích. Na začátku se nějaké obavy a problémy vyskytly, ale díky zkušenému ©CE-Ageing Platform: WP4 Training courses in the village Tatobity instruktorovi a celkově přátelské atmosféře ve skupině byly brzy překonány a účastníci se začali se seznamovat s konkrétními podmínkami a možnostmi využití počítačů v každodenním životě i v jejich profesi. Doposud tedy proběhlo 7 kurzů pro 72 účastníky v pěti různých obcích a dvou malých a středních podnicích v Libereckém kraji a byla předána Osvědčení o úspěšném absolvování tohoto kurzu s celostátní platností. Nejvíce povzbudivé je však to, že většina absolventů kurzů ztratila strach z počítačů a „divných“ znaků na monitoru a jejich sebevědomí se o dost zvýšilo. Jak uvedla jedna z účastnic v evaluačním dotazníku: „Po absolvování tohoto kurzu mám pocit, že jsem mladší nejméně o 10 let!“

Leave a Comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *