Pages Navigation Menu

Vzdělávání

Jiné vzdělávací aktivity

Posted by on Lis 14, 2014 in Nabídka | 0 comments

Finanční gramotnost V posledních třech letech se specializujeme také na žádanou problematiku finanční gramotnosti. Problémy finančního charakteru, problémy s předlužením, exekucemi a osobním bankrotem se aktuálně týkají stále většího procenta českých domácností. Příčinou těchto problémů je velmi často nedostatek informací, týkajících se fungování finančního trhu a nakládání s vlastními financemi obecně. Na tomto základě byla spolupracujícími finančními experty zpracována metodika školení v oblasti finanční gramotnosti, zahrnující také modifikaci pro různé cílové skupiny. Odborná školení týkající se problematiky finanční gramotnosti tak nabízíme ušitá „na míru“ podle požadavků zadavatele. Vedle obsahu týkající se přímo finanční gramotnosti, jako jsou: fungování bankovního a nebankovního sektoru tvorba rodinného rozpočtu finanční trh a produkty finančního trhu prevence předlužení exekuce, osobní bankrot   Manažerské dovednosti V rámci vzdělávání se zaměřujeme na rozvoj manažerských dovedností ve specializovaných seminářích. Jedná se o techniky time managementu, řízení a organizování práce, komunikační a asertivní dovednosti, rozhodování a zvládání stresu, vyjednávání a efektivní argumentace, řešení problémů a řadu dalších, které jsou nezbytné pro efektivní řízení na různých úrovních managementu. Výše uvedená témata realizujeme buď samostatně, nebo jako součást jiných poradenských a vzdělávacích programů. V rámci rozvoje manažerských dovedností aplikujeme, obdobně jako v poradenských programech, aktivizační a interaktivní metody práce se zapojenými účastníky, využíváme koučovacích prvků, videotréninku a dalších prostředků pro maximální efektivitu seminářů.   Soft skills Školení tzv. „měkkých dovedností“ realizujeme opět jako součást poradenských programů pro uchazeče o zaměstnání, nebo samostatně pro cílové skupiny z řad široké veřejnosti. Metodicky a obsahově se blíží seminářům na rozvoj manažerských dovedností, důraz je kladem především na zjištění úrovně a rozvoj dovedností v oblasti komunikace a asertivity, kooperace, flexibility, samostatnosti, motivace, zvládání stresu a konfliktů a mnoho dalších souvisejících témat. Rozvoj dovedností v tomto typu vzdělávání je zaměřen nejen na profesní oblast, ale na široké využití v běžných životních...

read more

Akreditované kurzy u MŠMT

Posted by on Lis 14, 2014 in Nabídka | 0 comments

Naše organizace realizuje rekvalifikační kurzy, akreditované u MŠMT, zaměřené do různých oblastí profesního uplatnění. Profesní rekvalifikace – kurzy dle Národní soustavy kvalifikací Kurzy zaměřené na obsluhu osobního počítače Kurzy zaměřené do oblasti účetnictví Jiné odborné kurzy   Přehled všech udělených akreditací naleznete zde....

read more

Akreditované kurzy u MPSV

Posted by on Lis 14, 2014 in Nabídka | 0 comments

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Organizacím, poskytujícím sociální služby nabízíme výběr z široké palety kurzů pro zaměstnance na pozicích pracovník v sociálních službách, sociální pracovníky i vedoucí pracovníky. Všechny kurzy jsou akreditovány u Ministerstva práce a sociálních věcí, školeny jsou zkušenými lektory v daných oblastech. Školíme buď přímo na našich pracovištích, nebo ve vlastních prostorech. V případě, že byste si nevybrali z naší nabídky, neváhejte nás kontaktovat. Rádi pro vás připravíme kurzy „na míru“, podle potřeb vaší organizace. Více o jednotlivých kurzech naleznete níže. Kurzy s hodinovou dotací 8 hod. Kurzy s hodinovou dotací 12 hod. Kurzy s hodinovou dotací 16 hod. Kurzy s hodinovou dotací 24 hod. Ostatní...

read more