Pages Navigation Menu

Centrum DAR

Pod hlavičkou Centrum náhradní rodinné péče Domov a rodina se věnujeme problematice náhradní rodinné péče (na základě pověření k výkonu sociálně – právní ochrany dětí). Naším posláním v této oblasti je především dlouhodobá a účinná podpora náhradní rodiny a dětí v pěstounské péči, které nemohou aktuálně nebo dlouhodobě vyrůstat ve vlastní rodině. Cílem našeho centra je spoluvytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách prostřednictvím setkávání, doprovázení, poradenství a vzdělávání. Snahou je rozšířit činnost i na rodiny, které mají o náhradní rodinnou péči zájem a také rodiny s dětmi, které se nacházejí ve složité sociální situaci.

Komu nabízíme tyto služby:

 a) Pěstounské rodiny

Na základě dohody o výkonu pěstounské péče doprovázíme pěstouny a poskytujeme odbornou pomoc při řešení specifických situací a problémů při výkonu pěstounské péče. Pěstounům zároveň poskytujeme možnost zvyšování odbornosti v oblasti výchovných dovedností a rodičovských kompetencí.

b) Osoby blízké pěstounské rodině podílející se na výchově svěřeného dítěte

Osoby blízké pěstounovi a svěřenému dítěti žijící ve společné domácnosti se také podílí na výchově svěřeného dítě. Může se například jednat o manžela, manželku, druha, družku pěstouna nebo vlastní děti pěstounů. Také těmto osobám poskytujeme odbornou pomoc při řešení specifických situací a problémů při výkonu pěstounské péče. Zároveň jim umožňujeme zvyšování odbornosti v oblasti výchovných dovedností a rodičovských kompetencí.

c) Zájemci o náhradní rodinnou péči

Zájemcům poskytujeme informace o náhradní rodinné péči, přípravě pěstounů, přijetí dítěte a výkonu pěstounské péče. Prostřednictvím služeb centra nabízíme možnost rozšířit znalosti a dovednosti z oblasti výchovných dovedností a rodičovských kompetencí.

více na www.centrumdar.cz