Pages Navigation Menu

Moravskoslezský kraj

Aktuální vzdělávací kurzy v Moravskoslezském kraji

O T E V Ř E N É  K U R Z Y  2019:

V současné době připravujeme tento otevřený kurz.

 

L I S T O P A D

Klíčový pracovník a individuální plánování

číslo akreditace: A2017/0449-SP/PC/VP

Termín: 13. listopadu 2019

Cena:  990,- Kč

Místo konání: Ostrava

Kurz bude otevřen při minimálním naplnění 10 účastníků.