Pages Navigation Menu

Lektoři

NÁŠ LEKTORSKÝ TÝM

Bc. Jakub Kopecký, DiS.

Absolvent oboru zdravotnický záchranář na VOŠ v Praze a oboru všeobecná sestra na TU Liberec. Má specializaci v odbornosti sestra pro intenzivní péči. Je lektorem pro témata poskytování první pomoci, zdravověda, somatologie, základy ochrany zdraví, základy péče o nemocné ad.

Mgr. Blanka Ježková

Absolventka UJAK v oboru andragogika. Kvalifikovaná lektorka, která se zaměřuje na rozvoj měkkých dovedností, mediaci, supervizi a koučink. Její specializací v oblasti sociální péče je práce a komunikace s osobami s diagnózou demence (zásady komunikace s osobami s demencí, jak navázat spolupráci s osobami s demencí, čeho se vyvarovat u pacientů s diagnózou demence, stanovení limitů profesionálního vztahu a další témata).

Bc. Martina Teplá

Absolventka oboru Sociální práce na Technické univerzitě v Liberci. Má mnohaletou praxi jako sociální pracovník krajského úřadu, podílející se na inspekční činnosti u poskytovatelů sociálních služeb. Má zkušenosti na pozici metodika sociálních služeb i vedoucího pracovníka. Lektorsky se zaměřuje především na sociálně právní problematiku a školení standardů sociálních služeb.

Mgr. Dagmar Lahnerová

Absolventka MU v Brně v oborech sociální politika a sociální práce a právo sociálního zabezpečení. Kvalifikovaná lektorka vzdělávání dospělých, která se zaměřuje na témata sociálně právní minimum, motivace a motivační faktory, asertivní jednání, obrana proti manipulaci, efektivní komunikace, time management, stres management, řešení a prevence konfliktních situací, budování a rozvoj týmu, manažerské dovednosti a zavádění standardů kvality sociální péče do praxe.

Mgr. Věra Valová

Absolventka filozofické fakulty MU v Brně. Má praxi jako klíčový pracovník doprovázející organizace pěstounů, dále se zaměřuje na problematiku finanční a ekonomické gramotnosti pro různé cílové skupiny. Jako lektorka vede kurzy zaměřené na psychologické, sociální, finanční a právní aspekty ekonomické gramotnosti. Dále vzdělává v seminářích zaměřených na rozvoj rodičovských kompetencí a na práci s ohroženými rodinami.

Bc. Iveta Malá

Absolventka vysokoškolského oboru zaměřeného na řízení sociálních služeb. Má praxi jako vedoucí a metodik přímé sociální péče. Zabývá se zaváděním standardů kvality sociálních služeb, má širokou lektorskou praxi se zaměřením na témata sociální péče, standardy kvality, manažerské dovednosti v sociální oblasti, měkké dovednosti, práce s rizikem v sociálních službách, individuální plánování ad.

Mgr. Eva Honzáková

Absolventka právnické fakulty MU v Brně. Má zvláštní odbornou způsobilost na úsecích sociální péče a sociálně právní ochrany dětí. Má praxi jako právník a vedoucí referátu sociálních věcí, dále jako právní expert v projektech zaměřených na osoby nezaměstnané a znevýhodněné na trhu práce. Zabývá se právním poradenstvím a lektorskou činností se zaměřením na legislativu v sociální oblasti.

Bc. Martina Křečková

Absolventka oborů Zdravotní sestra na SZŠ a Ošetřovatelský management na UJEP v Ústí nad Labem. Je lektorkou pro témata poskytování první pomoci, zdravověda, somatologie, základy ochrany zdraví, základy péče o nemocné ad.

…a mnoho dalších kolegů, kteří lektorují naše akreditované i neakreditované vzdělávací aktivity.