Pages Navigation Menu

Kurzy zaměřené na obsluhu počítače

Obsluha osobního počítače 80 hod.

Absolvent kurzu má podrobné znalosti o technickém a programovém vybavení počítače (hardware, software) a informačních technologiích z hlediska běžného uživatele, je seznámen s bezpečnostními a právními problémy spojenými s používáním počítače, chápe důležitost ochrany dat zálohováním a výhody používání antivirových aplikací a jejich pravidelné aktualizace. Zvládá práci s operačním systémem, jeho konfiguraci a instalaci jednoduchých programů. Umí na profesionální úrovni pracovat s textovým editorem a používat i pokročilé funkce aplikace. Je schopen plně využívat internet a poštovního klienta, pokročilé funkce softwaru elektronické pošty, umí vytvářet seznamy kontaktů a jejich strukturu, nastavit poštu přes webové rozhraní, stahovat komponenty z internetu, využívat a organizovat záložky, používat různé vyhledávací nástroje na internetu. Umí pracovat s tabulkovým procesorem a využívat i pokročilejší matematické, statistické a databázové funkce, vytvářet a formátovat grafy. Ovládá základy zpracování grafiky na počítači, umí pracovat s jednoduchými vektorovými a rastrovými editory a je schopen vytvářet jednoduché prezentace s  textovými, grafickými a zvukovými prvky. Své znalosti a dovednosti je schopen předvést na praktických úkolech/činnostech.

 

Základy obsluhy osobního počítače 40 hod./79 hod.

Absolvent kurzu má základní znalosti o technickém a programovém vybavení počítače (hardware, software) a informačních technologiích, rozumí významu používání informačních systémů a technologií v každodenním životě a práci, je seznámen s bezpečnostními a právními problémy spojenými s používáním počítače, chápe důležitost ochrany dat zálohováním a výhody používání antivirových aplikací a jejich pravidelné aktualizace. Ovládá základní operace s osobním počítačem, je schopen spravovat soubory, adresáře a složky. Umí používat textový editor od jednoduchých operací jako je vytváření, formátování a úprava dokumentů, kopírování a přesouvání textu v dokumentu i mezi dokumenty až po pokročilé funkce spojené s tvorbou tabulek, používáním obrázků a grafických prvků a umí si nastavit různé možnosti tisku dokumentu. Je schopen používat internet a elektronickou poštu, umí pracovat se základními vyhledávacími nástroji a webovými prohlížeči, umí odesílat a přijímat elektronickou poštu, připojovat ke zprávám soubory a také spravovat složky a adresáře zpráv s využitím softwaru elektronické pošty. Dále je seznámen se základní koncepcí tabulkového procesoru a umí používat jednoduché vzorce a základní funkce této aplikace. Své znalosti a dovednosti je schopen předvést na praktických úkolech/činnostech.

 

 

Leave a Comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *