Pages Navigation Menu

Kurzy zaměřené do oblasti účetnictví

Daňová evidence 40 hod./80 hod.

Absolvent kurzu získá odbornou kvalifikace v oblasti vedení daňové evidence a daní. Absolvent rozvine své vědomosti tak, že bude schopen vést daňovou evidenci. Bude schopen evidovat majetek-umí ho rozdělit na hmotný a nehmotný, umí vést evidenci zásob, vymezit a vést evidenci pohledávek a závazků, evidovat příjmy a výdaje v deníku, umí evidovat, vypočíst a odvést DPH, evidovat pojistné na sociální a zdravotní pojištění, mzdy. Zná způsoby odpisu hmotného majetku, zná jakým způsobem nakládat s leasingem a operativním nájmem, jejich výhody a nevýhody, jak tvořit rezervy. Sestavit daňové přiznání.

 

Mzdové účetnictví 80/160 hod.

Absolvent získá odbornou kvalifikaci v oblasti vedení mzdového účetnictví a daní. Absolvent rozvine své vědomosti tak, že bude schopen vést mzdové účetnictví firmy. Bude schopen následujících úkonů-registrační a ohlašovací povinnosti, úkony při přijímaní nového zaměstnance + vedení evidence, úkony během trvání pracovního poměru, provádět odvody pojistného a daní, provádět úkony se závěrem roku. Bude se orientovat v pracovně-právních vztazích, bude umět provádět úkony spojené s přijímáním a propouštěním zaměstnanců, zná také mzdovou problematiku – umí vypočítat čistou zaměstnanců, jejich odvody na sociální a zdravotní pojištění, orientuje se v úkonech a vypočtení nemocenských dávek, umí vypočítat a vytvořit daňové přiznání pro zaměstnance, umí vypočítat a orientuje se v problematice náhrad cestovních výdajů a orientuje se ve zúčtovacích vztazích mezi orgány a zaměstnanci, mezi společníky a členy družstev.

 

 

Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky 120 hod./200 hod.

Absolvent získá odbornou kvalifikaci v oblasti vedení mzdového účetnictví a daní. Absolvent rozvine své vědomosti tak, že bude schopen vést mzdové účetnictví firmy. Bude schopen následujících úkonů-registrační a ohlašovací povinnosti, úkony při přijímaní nového zaměstnance + vedení evidence, úkony během trvání pracovního poměru, provádět odvody pojistného a daní, provádět úkony se závěrem roku. Bude se orientovat v pracovně-právních vztazích, bude umět provádět úkony spojené s přijímáním a propouštěním zaměstnanců, zná také mzdovou problematiku – umí vypočítat čistou zaměstnanců, jejich odvody na sociální a zdravotní pojištění, orientuje se v úkonech a vypočtení nemocenských dávek, umí vypočítat a vytvořit daňové přiznání pro zaměstnance, umí vypočítat a orientuje se v problematice náhrad cestovních výdajů a orientuje se ve zúčtovacích vztazích mezi orgány a zaměstnanci, mezi společníky a členy družstev. Všechny tyto úkony bude absolvent umět zpracovat v účetním software STEREO 18 a bude umět obsluhovat osobní počítač.

 

Účetnictví 120 hod./240 hod.

Absolvent kurzu získá znalosti v oblasti vedení účetnictví a daní. Orientuje se v základních dokumentech z oblasti ekonomiky, podnikání a vedení účetnictví. Umí aplikovat své znalosti na typické příklady z podnikové praxe. Zná náležitosti a druhy účetních dokladů – jejich vyhotovení a zaúčtování, je schopen rozlišovat majetek podniku pro účely evidence, rozumí údajům z účetních sestav. Absolvent se orientuje v účetních výkazech, umí provádět účetní uzávěrku a závěrku. Orientuje se v oblasti registrační a ohlašovací povinnosti, zná úkony při přijímání nového zaměstnance + vedení evidence, úkony během trvání pracovního poměru, umí provádět odvody pojistného, umí vést účetní knihy, umí účtovat ke vztahu k zásobám, prodeji zboží, materiálu, umí analyticky vést evidenci zásob a materiálu. Zná strukturu dlouhodobého majetku, jeho oceňování, odpisy, vyřazení a likvidaci. Pracuje s právními normami a další odbornou literaturou. Absolvent kurzu rozvine své vědomosti tak, že je schopen vést účetnictví firmy.

 

Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky 170 hod.

Absolvent kurzu je odborný pracovník, který dosáhl kvalifikace v oblasti vedení účetnictví, daní a daňové evidence. Ovládá vedení daňové evidence, jednoduchého i podvojného účetnictví firem s podporou výpočetní techniky a účetního software. Dokáže vytvořit účetní uzávěrku a vyplnit daňové přiznání. Je připraven samostatně zpracovávat dokumenty od jejich vytvoření, zařazení, zaúčtování až k archivaci. Bude schopen evidovat majetek, umí vést evidenci zásob, vymezit a vést evidenci pohledávek a závazků, evidovat příjmy a výdaje v deníku, umí evidovat, vypočíst a odvést DPH, evidovat pojistné na sociální a zdravotní pojištění, mzdy. Zná způsoby odpisu hmotného majetku, zná jakým způsobem nakládat s leasingem a operativním nájmem, jak tvořit rezervy. Sestavit daňové přiznání. Uplatní se na pozicích fakturant, finanční referent, samostatný účetní.

 

Účetnictví s využitím výpočetní techniky 160 hod.

Absolvent kurzu získá znalosti v oblasti vedení účetnictví a daní. Orientuje se v základních dokumentech z oblasti ekonomiky, podnikání a vedení účetnictví. Umí aplikovat své znalosti na typické příklady z podnikové praxe. Zná náležitosti a druhy účetních dokladů – jejich vyhotovení a zaúčtování, je schopen rozlišovat majetek podniku pro účely evidence, rozumí údajům z účetních sestav. Absolvent se orientuje v účetních výkazech, umí provádět účetní uzávěrku a závěrku. Orientuje se v oblasti registrační a ohlašovací povinnosti, zná úkony při přijímání nového zaměstnance + vedení evidence, úkony během trvání pracovního poměru, umí provádět odvody pojistného, umí vést účetní knihy, umí účtovat ke vztahu k zásobám, prodeji zboží, materiálu, umí analyticky vést evidenci zásob a materiálu. Zná strukturu dlouhodobého majetku, jeho oceňování, odpisy, vyřazení a likvidaci. Pracuje s právními normami a další odbornou literaturou. Absolvent kurzu rozvine své vědomosti tak, že je schopen vést účetnictví firmy. Toto všechno také absolvent umí zaúčtovat pomocí účetního software Stereo a umí také uživatelsky ovládat osobní počítač, na kterém pracuje.

 

Leave a Comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *