Pages Navigation Menu

Jiné vzdělávací aktivity

Finanční gramotnost

V posledních třech letech se specializujeme také na žádanou problematiku finanční gramotnosti. Problémy finančního charakteru, problémy s předlužením, exekucemi a osobním bankrotem se aktuálně týkají stále většího procenta českých domácností. Příčinou těchto problémů je velmi často nedostatek informací, týkajících se fungování finančního trhu a nakládání s vlastními financemi obecně.

Na tomto základě byla spolupracujícími finančními experty zpracována metodika školení v oblasti finanční gramotnosti, zahrnující také modifikaci pro různé cílové skupiny. Odborná školení týkající se problematiky finanční gramotnosti tak nabízíme ušitá „na míru“ podle požadavků zadavatele.

Vedle obsahu týkající se přímo finanční gramotnosti, jako jsou:

fungování bankovního a nebankovního sektoru

tvorba rodinného rozpočtu

finanční trh a produkty finančního trhu

prevence předlužení

exekuce, osobní bankrot

 

Manažerské dovednosti

V rámci vzdělávání se zaměřujeme na rozvoj manažerských dovedností ve specializovaných seminářích. Jedná se o techniky time managementu, řízení a organizování práce, komunikační a asertivní dovednosti, rozhodování a zvládání stresu, vyjednávání a efektivní argumentace, řešení problémů a řadu dalších, které jsou nezbytné pro efektivní řízení na různých úrovních managementu. Výše uvedená témata realizujeme buď samostatně, nebo jako součást jiných poradenských a vzdělávacích programů.

V rámci rozvoje manažerských dovedností aplikujeme, obdobně jako v poradenských programech, aktivizační a interaktivní metody práce se zapojenými účastníky, využíváme koučovacích prvků, videotréninku a dalších prostředků pro maximální efektivitu seminářů.

 

Soft skills

Školení tzv. „měkkých dovedností“ realizujeme opět jako součást poradenských programů pro uchazeče o zaměstnání, nebo samostatně pro cílové skupiny z řad široké veřejnosti. Metodicky a obsahově se blíží seminářům na rozvoj manažerských dovedností, důraz je kladem především na zjištění úrovně a rozvoj dovedností v oblasti komunikace a asertivity, kooperace, flexibility, samostatnosti, motivace, zvládání stresu a konfliktů a mnoho dalších souvisejících témat.

Rozvoj dovedností v tomto typu vzdělávání je zaměřen nejen na profesní oblast, ale na široké využití v běžných životních situacích.

Leave a Comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *