Pages Navigation Menu

Jiné odborné kurzy

Administrativní pracovník/pracovnice 80 hod.

Absolvent kurzu je kvalifikovaný pracovník, který zná různé typy dokumentů a formulářů, umí je upravovat dle normy ISO, umí vést příslušnou dokumentaci, včetně správné archivace. Dále umí pracovat s osobním počítačem na pokročilé úrovni, konkrétně ovládá na pokročilé úrovni textový editor a tabulkový kalkulátor, umí vytvořit databázi, ovládá na pokročilé úrovni elektronickou poštu. Umí ovládat kancelářskou techniku. Umí jednat asertivně a zvládat konfliktní situace na pracovišti, má znalosti týkající se time managementu a firemní kultury.

Má znalosti z oboru ekonomiky a marketingu, zná nástroje propagace, umí vytvořit dotazník a provést analýzu konkurence. Má znalosti týkající se pracovního práva, bezpečnosti zdraví při práci z hlediska práva, má znalosti týkající se živnostenského práva.

 

Poradce pro výživu 120 hod.

Absolvent bude mít znalosti o potřebě a využití základních živin a esenciálních látek v organizmu člověka. Absolvent umí navrhnout individuální výživový plán a zná výživová doporučení pro různé skupiny obyvatelstva (seniory, těhotné a kojící maminky ad.). Zároveň bude znát správné složení výživy pro sportovce, doplňky stravy pro různé typy klientů i základní teorie výživových strategií v prevenci civilizačních onemocnění (kardiovaskulární choroby, cukrovka, obezita, osteoporóza…). Absolvent se umí orientovat ve speciálních trendech ve výživě (vegetariánství, veganství, jednotlivé druhy diet ad.). Absolvent bude ovládat základy antropometrických vyšetření, stanovení bazálního metabolismu, množství tuku a aktivní tělesné hmoty v těle, bude schopen navrhnout individuální výživový plán klienta, ovládat počítačové programy pro tvorbu jídelníčku, hodnotit a plánovat příjem a výdej energie.

Leave a Comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *