Pages Navigation Menu

Tisková zpráva projektu Nedlužím-znám-podnikám

Posted by on Čvn 1, 2015 in Nezařazené | 0 comments

Žadateli a partnerovi projektu se podařilo zrealizovat veřejnou zakázku na nákup výpočetní techniky pro projekt Nedlužím – znám – podnikám. Konečně tak budeme moci školit i kurzy z oblasti základních počítačových dovedností a ostatních digitálních kompetencí, o které byl od počátku projektu mezi obyvateli největší zájem. Jedná se o následující kurzy: Základní seznámení s počítačem a jeho ovládání Elektronická pošta a internet MS Word MS Excel MS PowerPoint Ovládání mobilního telefonu Během listopadu, prosince 2014 a ledna 2015 jsme i nadále školili obyvatelé z obcí v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, konkrétně v těchto obcích: Horní Chřibská, Bečov, Bystřany, Otvice, Rybniště, Jiřetín pod Jedlovou, Vroutek, Růžová, Kotvina, Hnojník, Střítež, Žabeň, Sviadnov, Dobratice a Václavovice. Školeních se během posledních tří měsíců zúčastnilo více jak 2000 osob z cílové...

Read More

NSK foto

Posted by on Úno 20, 2015 in Nezařazené | 0 comments

...

Read More

Jiné odborné kurzy

Posted by on Lis 14, 2014 in Nezařazené | 0 comments

Administrativní pracovník/pracovnice 80 hod. Absolvent kurzu je kvalifikovaný pracovník, který zná různé typy dokumentů a formulářů, umí je upravovat dle normy ISO, umí vést příslušnou dokumentaci, včetně správné archivace. Dále umí pracovat s osobním počítačem na pokročilé úrovni, konkrétně ovládá na pokročilé úrovni textový editor a tabulkový kalkulátor, umí vytvořit databázi, ovládá na pokročilé úrovni elektronickou poštu. Umí ovládat kancelářskou techniku. Umí jednat asertivně a zvládat konfliktní situace na pracovišti, má znalosti týkající se time managementu a firemní kultury. Má znalosti z oboru ekonomiky a marketingu, zná nástroje propagace, umí vytvořit dotazník a provést analýzu konkurence. Má znalosti týkající se pracovního práva, bezpečnosti zdraví při práci z hlediska práva, má znalosti týkající se živnostenského práva.   Poradce pro výživu 120 hod. Absolvent bude mít znalosti o potřebě a využití základních živin a esenciálních látek v organizmu člověka. Absolvent umí navrhnout individuální výživový plán...

Read More

Kurzy zaměřené do oblasti účetnictví

Posted by on Lis 14, 2014 in Nezařazené | 0 comments

Daňová evidence 40 hod./80 hod. Absolvent kurzu získá odbornou kvalifikace v oblasti vedení daňové evidence a daní. Absolvent rozvine své vědomosti tak, že bude schopen vést daňovou evidenci. Bude schopen evidovat majetek-umí ho rozdělit na hmotný a nehmotný, umí vést evidenci zásob, vymezit a vést evidenci pohledávek a závazků, evidovat příjmy a výdaje v deníku, umí evidovat, vypočíst a odvést DPH, evidovat pojistné na sociální a zdravotní pojištění, mzdy. Zná způsoby odpisu hmotného majetku, zná jakým způsobem nakládat s leasingem a operativním nájmem, jejich výhody a nevýhody, jak tvořit rezervy. Sestavit daňové přiznání.   Mzdové účetnictví 80/160 hod. Absolvent získá odbornou kvalifikaci v oblasti vedení mzdového účetnictví a daní. Absolvent rozvine své vědomosti tak, že bude schopen vést mzdové účetnictví firmy. Bude schopen následujících úkonů-registrační a ohlašovací povinnosti, úkony při přijímaní nového zaměstnance + vedení evidence, úkony během trvání pracovního poměru,...

Read More

Kurzy zaměřené na obsluhu počítače

Posted by on Lis 14, 2014 in Nezařazené | 0 comments

Obsluha osobního počítače 80 hod. Absolvent kurzu má podrobné znalosti o technickém a programovém vybavení počítače (hardware, software) a informačních technologiích z hlediska běžného uživatele, je seznámen s bezpečnostními a právními problémy spojenými s používáním počítače, chápe důležitost ochrany dat zálohováním a výhody používání antivirových aplikací a jejich pravidelné aktualizace. Zvládá práci s operačním systémem, jeho konfiguraci a instalaci jednoduchých programů. Umí na profesionální úrovni pracovat s textovým editorem a používat i pokročilé funkce aplikace. Je schopen plně využívat internet a poštovního klienta, pokročilé funkce softwaru elektronické pošty, umí vytvářet seznamy kontaktů a jejich strukturu, nastavit poštu přes webové rozhraní, stahovat komponenty z internetu, využívat a organizovat záložky, používat různé vyhledávací nástroje na internetu. Umí pracovat s tabulkovým procesorem a využívat i pokročilejší matematické, statistické a databázové funkce, vytvářet a formátovat grafy. Ovládá základy zpracování grafiky na počítači, umí pracovat s jednoduchými vektorovými a rastrovými editory a...

Read More

Profesní rekvalifikace – kurzy dle Národní soustavy kvalifikací

Posted by on Lis 14, 2014 in Nezařazené | 0 comments

Chůva pro dětské koutky (popis kurzu dle NSK zde) Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (popis kurzu dle NSK zde) Asistentka/sekretářka 250 hod. (160 teorie + 60 praxe)  (popis kurzu dle NSK zde) Lektor dalšího vzdělávání (popis kurzu dle NSK zde) Manažer projektu (popis kurzu dle NSK...

Read More