Pages Navigation Menu

Ostatní

Posted by on Říj 1, 2014 in Nezařazené | 0 comments

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 150 hod. (120 hod. teorie/30 hod. praxe)                                        číslo akreditace: A2017/0251-PK Obsah kurzu pro pracovníky v sociálních službách splňuje požadavky na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle Zákona o sociálních službách. Je zaměřen zejména na vykonávání prací spojených –  s přímou péčí o osoby (a jejich domácnost) se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, –  s péčí o rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Vzdělávání si klade za cíl vyškolit pracovníky sociální péče ve: –  zvládání pomoci při poskytování přímé obslužné péče o klienty, podpoře soběstačnosti, nácviku jednoduchých denních činností a poskytování pomoci při osobní hygieně a oblékání, manipulaci s protetickými pomůckami, pomoci při udržování čistoty a hygieny v domácnosti klientů a dalších činností vedoucích sociálnímu začlenění –  zvládání poskytnutí stravy nebo pomoci...

Read More

Kurzy s dotací 24 hodin

Posted by on Říj 1, 2014 in Nezařazené | 0 comments

Sociální práce s ohroženou rodinou číslo akreditace: A2017/0447-SP/PC/VP Kurz je zaměřen na seznámení účastníků s problematikou sociálně právní ochrany dětí v České republice. Poskytne účastníkům informace potřebné k procesu posouzení stavu rodiny a jejího fungování, k rozeznání jejích problémů a komplexní životní situace rodiny. Účastníci jsou dále seznámení s procesem sanace rodiny, s rolí jednotlivých pracovníků, kteří se na něm podílejí. Účastníkům budou představeny praktické příklady naplánování a realizace tohoto procesu. Účastníci budou seznámeni s konkrétními možnostmi služeb podporujících rodinu v různých problematických situacích.    ...

Read More

Kurzy s dotací 16 hodin

Posted by on Říj 1, 2014 in Nezařazené | 0 comments

V současné době nenabízíme akreditované kurzy s dotací 16 hodin.                            ...

Read More

Kurzy s dotací 12 hodin

Posted by on Říj 1, 2014 in Nezařazené | 0 comments

V současné době nenabízíme akreditované kurzy s dotací 12 hodin.      ...

Read More

Kurzy s dotací 8 hodin

Posted by on Říj 1, 2014 in Nezařazené | 0 comments

Definování vzdělávacích potřeb pěstounů číslo akreditace: 2016/0627-SP Kurz je určen pro sociální pracovníky. Náplní kurzu je seznámit jeho účastníky s programem PRIDE (pilotní projekt převzetí, adaptace a odzkoušení tohoto projektu zaštituje MPSV). Cílem je získat znalosti v oblasti rodičovských kompetencí, seznámit se se základními kategoriemi kompetencí (chránit děti a starat se o ně; naplňovat vývojové potřeby dětí a řešit opožděný vývoj; podporovat vztahy mezi dětmi a jejich rodinami; vytvářet pro děti bezpečné pečující vztahy na celý život; pracovat jako člen profesionálního týmu), dále definovat své vzdělávací potřeby v oblasti náhradní rodinné péče, uvědomit si meze i možnosti své pozice ve vztahu k dítěti a podporovat osobní rozvoj dítěte. Cílem kurzu je utváření a rozvíjení následujících klíčových kompetencí účastníka: získat znalosti v oblasti rodičovských kompetencí; definovat své vzdělávací potřeby v oblasti náhradní rodinné péče; uvědomit si meze i možnosti své...

Read More